Velkommen


Velkommen til advokatfirmaet René Schack, som er en virksomhed, der prioriterer service og faglig kvalitet højest.

Firmaets særlige kompetencer ligger inden for udlændinge-, straffe- og familieret og er i kontorfællesskab med 2 andre advokatfirmaer i et uformelt, men fagligt konstruktivt miljø.

Virksomheden fører retssager over hele landet, ligesom der føres sager for udenlandske klienter.

Det indgår som en central værdi i virksomhedens profil, at klienten altid har mulighed for at rette henvendelse under et sagsforløb og få hurtig og løbende orientering, ligesom den personlige kontakt til klienten er af afgørende betydning for et godt og fortroligt tillidsforhold og sikrer optimal varetagelse af klientens interesser.

Som eventuel kommende klient er De altid velkommen til at rette telefonisk henvendelse til en uforpligtende samtale om Deres juridiske problem.


Kontakt
CVR.nr:
28 56 00 87

Adresse:
Wesselsgade 17,
2200 København N

Telefon:
+45 33 14 84 81,
dagligt ml. 10-12 og 13-16,
dog fredag til kl. 15.

Fax:
+45 33 15 81 80

E-mail:
reneschack@hotmail.com